Nukleáris és Vízjogi Központ

A budapesti Nukleáris és Vízjogi Központot (továbbiakban:”Központ”) a moszkvai székhelyű Alkalmazott Tudományok Nemzetközi Kutatási Intézete (angolul: The International Research Institute for Advanced Systems „IRIAS”, továbbiakban: „Intézet”) alapította 2017. október 10. Napján. 

A Központ célja, hogy alapvető és alkalmazott tudományos kutatásokat és gyakorlatokat hajtson végre. A tudományos és gyakorlati problémák kutatásához a Központban tudományos szakértői tanácsok, ideiglenes tudományos munkacsoportok, laboratóriumok kerülhetnek létrehozásra az előirányzott célok elérésének érdekében. A Központ tudományos és alkalmazott kutatásokat folytat tudományos kutatóintézetekkel együttműködésben, tudományos szervezetekkel és vállalkozásokkal való együttműködés alapján, valamint közös kutatási programok alapján, többek között egyesületekkel, szakszervezetekkel, tudományos, műszaki és tudományos-oktatási központokkal való együttműködésben, továbbá ezek létrehozása útján. A Központ együttműködik Magyarországon vezető Egyetemeivel, különösen a budapesti Műszaki Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel.

A Központ nemzetközi szinten kialakított tudományos-és műszaki együttműködései, továbbá külföldi gazdasági tevékenysége a következő területeket és munkatípusokat foglalja magában:

  1. Magyarország és az Oroszországi Föderáció felsőfokú tudományos intézeteinek együttműködésében való közreműködés;
  2. Közreműködés a nukleáris és vízjogi vonatkozású szakmai kérdésekben;
  3. Konferenciák és nemzetközi fórumok megszervezése, melynek elsődleges célja a vonatkozó iparági szereplők együttműködésének elősegítése;

A budapesti Nukleáris és Vízjogi Központ szervezésének köszönhetően együttműködési megállapodás született a Pécsi Tudományegyetem és az oroszországi Nemzeti Nukleáris Kutatóegyetem (angolul: National Research Nuclear University „MEPHI”) között, továbbá a Budapesti Műszaki Egyetemmel.