Rólunk

A Nukleáris Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézetről

A Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézetet (röviden: „NTKVI”), mint nemzetközi kormányközi szervezetet 1976-ban hozták létre a tagországok kormányai, azzal a céllal, hogy közös irányítási, gyakorlati és informatikai kutatásokat végezzenek. Az NTKVI különböző területeken tudományos-és gyakorlati kutatásokat folytat a vállalkozások (gazdasági társaságok, vállalatok, cégek) működésének támogatása céljából, valamint a nagy nemzetközi és tagállami vállalatok vezetéstechnikai módszereinek kifejlesztésében. Az NTKVI folyamatosan bővíti kutatásainak körét és minőségét, annak céljából, hogy megerősítse külföldi-és tagállamokbeli partnereivel a kapcsolatait.

Története:

Az NTKVI-t Magyarország, Bulgária, a Német Demokratikus Köztársaság (jogutódlást követően: Németország), a Kubai Köztársaság, Mongólia, Lengyelország, a Szovjetunió és Csehszlovákia kormányai hozták létre 1976. július 9-én, kormányközi megállapodás keretében. Az állam Az NTKVI nemzetközi jogi személyiséggel rendelkező, nemzetközi kormányközi szervezetnek minősül, melynek jogállását a fentiekben említett 1976-os Egyezmény (Alapokmány), valamint az államközi gazdasági szervezetek jogállásáról, kiváltságairól és mentességéről szóló 1980. évi Budapesti Egyezmény szabályozza. A Budapesti Egyezményben rögzítetteket az NTKVI tagállamai 1983. Október 30. napjától tekintik magukra nézve kötelezőnek.

A tagállamok megállapodásának értelmében az Alapokmányt a Szovjetunió kormányánál helyezték letétbe Moszkvában. A tagállamok közül Lengyelország 1992-ben bejelentette, hogy kilép a nemzetközi szervezetből, míg Német Demokratikus Köztársaság és Csehszlovákia politikai reformjait követően az NTKVI tagsága automatikusan megszűnt. A többi aláíró azonban az NTKVI fenntartását és továbbfejlesztését választotta. Az Oroszországi Föderáció, mint a Szovjetunió utódállama egyaránt megtartotta tagságát az NTKVI-ben, melyről valamennyi tagországot levélben értesítette. A levelet az Oroszországi Föderáció Tudományos, Felsőoktatási és Technikai Szakpolitikai Minisztere írta alá 1992. január 13-án kelt, 15-p. számú levelében. Az Oroszországi Föderáció Kormányának 1992. június 6-án elfogadott 1026-r. számú rendelete értelmében az Orosz Tudományos Akadémiát és a Külgazdasági Kapcsolatok Minisztériumát nevezte ki annak biztosítására és felügyeletére, hogy az Oroszországi Föderáció továbbra is teljesítse a kormányközi Egyezmény szerinti kötelezettségeit, és összehangolja a különböző minisztériumok és ügynökségek NTKVI-ban folytatott tevékenységét. Az Orosz Tudományos Akadémia teljes jogú tagját és alelnökét, Evgeny Velikhovot nevezték ki az Oroszországi Föderáció képviselőjének az NTKVI Tanácsban. Magyarország szintén megtartotta tagságát a nemzetközi kormányközi szervezetben.

Szervezete:

Az NTKVI szervezetrendszerét tekintve a legfőbb szerve a Tanács, melynek összetételét a tagországok illetékes hatóságai által kijelölt állandó képviselők adják. Valamennyi tagállam képviseletében egy állandó képviselő jár el, Magyarország részéről a Tanácsban való állandó képviseletet Asbóth Tibor közgazdász professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja látja el.

A politikai és gazdasági szempontból stagnáló időszakot követően a nemzetközi szervezet tevékenysége a 2000-es évek elejétől kezdődően újra megélénkült, immár az új politikai és gazdasági környezetnek megfelelően szolgálja a szervezet tagállamainak érdekeit. Jelenleg az NTKVI olyan tudományos és gyakorlati kutatásokat folytat, melyek célja a nemzetközi és tagállami vállalatok, gazdasági társaságok és cégek üzleti gyakorlatának fejlesztése. A folyamatos kutatások és fejlesztések segítik az NTKVI szervezetét a külföldi partnerekkel való kapcsolatok további erősítésében.

Az NTKVI számos nemzetközi és nemzeti projektnek részese, példaként említve az Európai Unió nyílt fejlett válságkezelési rendszerét (OASIS), amelynek célja egy transzeurópai válságkezelési rendszer létrehozása. A projekt tagjaként az NTKVI elemző alrendszert fejleszt ki, amely magában foglalja a tudásmenedzsmentet, a döntéshozatali támogatást, szakértői tanácsadást, szimulációt, adatelemző motorokat és más jellemzőket. Az NTKVI számos, IT projektnek a részese, nemzetközi vállalatokkal kialakított együttműködés keretében, ideértve példaként az Airbus Group-ot (korábban EADS), a Hewlett Packardot, a Siemenst, az MTU-t, az Aeroflot-ot és más nemzetközi vállalatokat is.

A fejlett menedzsment-és befektetési tanácsadási módszerek fejlesztésével kapcsolatban az NTKVI témakör-orientált workshopokat tart a vállalati átstrukturálás, az aktív növekedés és a kiszervezés eszközeinek témakörében, valamint a vállalati vezetők tekintetében a felső-és középszintű vezetési készségek fejlesztésének kapcsán, többek között a Lukoil Neftohim Burgas AD (Bulgária), az orosz-mongol közös vállalat, az Erdenet Mining Corporation, a Petrotel-Lukoil (Románia) és a Tbiliszi Villamosmozdony Üzem (Grúzia) részére.

A workshopok számos vezetéstechnikai szempontból meghatározó területtel foglalkoznak, mint például a mérnöki diagnosztika, a stratégiafejlesztés, a vállalati átstrukturálás, az üzleti fejlesztés összes területére kiterjedő „kulcsrakész megoldások” reformja, átstrukturálásuk, az innovatív programok és projektek nyomon követése, fejlesztési mechanizmusok, munkacsoportok és tervezési projektek támogatása, valamint a költségelőnyök elérésének módjaival egyaránt.

A NTKVI kutatásait az NTKVI Tanácsa által kinevezett Főigazgató és az Főigazgató-helyettes irányítja. Az NTKVI Főigazgatója Alexander Ivanovics Ageev közgazdasági professzor. A Főigazgató úr több mint 600 szakmai-és tudományos mű szerzője, szakmai publikációi több mint 28 országban jelentek meg angol, német, orosz, kínai és más idegen nyelveken egyaránt. Ageev professzor jelenleg is számos német, olasz, svájci és orosz tudományos és szakértői közösségnek tagja, egyben a moszkvai székhelyű Nemzeti Nukleáris Kutatási Egyetem (MEPhI) üzleti project-management osztályvezetője, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetemnek és a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (MGIMO) professzora, előadója.

Az NTKVI tematikus kutatóközpontokat és laboratóriumokat működtet tudományos, technológiai és kutatási céllal. Az NTKVI Főigazgatójának döntése értelmében 2017.október 10-én létrejött a budapesti Nukleáris és Vízjogi Központ, mely az NTKVI szervezeti és tervezési egységének minősül. A Nukleáris és Vízjogi Központ Igazgatójának Dr. Szabó Ivánt nevezte ki a NTKVI Főigazgatója, Alexander I. Ageev professzor. A Nukleáris és Vízjogi Központ a szakterületeinek megfelelő kutatási-szervezési kérdésekben vesz részt és tölt be meghatározó szerepet Magyarországon, beleértve a nukleáris és vízjogi tanulmányok egyetemi előadások keretében történő oktatását is.

Az NTKVI működését szabályozó dokumentumok:

  • Megállapodás a Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetőképző Intézetnek a létrehozásáról (1976. július 9-én aláírva);
  • A Megállapodás jegyzőkönyvei;
  • Egyezmény az államközi gazdasági szervezetek jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről (Budapest, 1980);
  • NTKVI Charta;