A menedzsment története

A Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézet (NTKVI) tevékenységének legfőbb irányító testületi szerve az NTKVI Tanácsa.

A Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézet Tanácsának első ülésére 1977. március 15-18-án került sor, mely eseményen részt vettek az NTKVI létrehozásáról szóló megállapodást aláíró tagországok delegált képviselői, továbbá a tagországok küldöttségeinek tagjai, a szervezeti menedzsment, kibernetika, műveleti kutatások terén elismert tudósokból álló nemzetközi csoport, valamint a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának (KGST) titkársága.

A Tanács döntésének értelmében Dzserman Mihailovich Gvishiani (1977-1992) lett a Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézet Tanácsának első elnöke, míg az Intézet igazgatói tisztségét egészen 2003-ig Sztaniszlav Vasilyevics Emelianov töltötte be.

A Nemzetközi Tudományos Kutatási Vezetéstechnikai Intézet Tanácsának 1978-ban megtartott IV. ülésén jóváhagyásra került az NTKVI Tudományos Tanácsának összetétele. Az NTKVI Tanácsának 1983 márciusában tartott XI. ülésen az NTKVI Főigazgatója javaslatának meghallgatását és megtárgyalását követően határozat született az NTKVI folyóirata első próbaverziójának elkészítéséről és kiadásáról. Ennek megfelelően a Tanács létrehozta az Intézet Nemzetközi Szerkesztési Tanácsát, melynek személyi állománya az alábbiak szerint lett kialakítva: D. M. Gvishiani (elnök), S. V. Emelianov (alelnök) V. Silin – főszerkesztő, D. Davydov, I. Lang, V. Calwayt, H. Diaz Martinez, D. Baiazhiou, S. Nowacki, valamint L. Matejka.

Az NTKVI struktúrája az alábbiak szerint épült fel 1990-ben:

 

Структура МНИИПУ в 1990 г.

 

Az Oroszországi Föderáció kormányának 1992. június 6-n elfogadott rendelete értelmében az Orosz Tudományos Akadémiára és az Oroszországi Föderáció Külgazdasági Kapcsolatok Minisztériumára ruházta át annak feladatát, hogy az NTKVI létrehozásáról szóló, kormányközi megállapodásból eredő kötelezettségeit teljesítse. Az Oroszországi Föderáció NTKVI Tanácsába delegált állandó képviselője az Orosz Tudományos Akadémia alelnöke, Jevgenyij Pavlovics Velikhov lett.

1994 decemberében került sor az NTKVI Tanácsának XX. ülésére, melynek során Jevgenyij Pavlovics Velikhovot, az Oroszországi Föderáció NTKVI Tanácsába delegált állandó képviselőjét választották meg az NTKVI Tanácsának elnökévé.

A tudományos és gyakorlati tevékenységet az alábbi, NTKVI által létrehozott szervezetek végezték:

  • Az Európai Közösséggel való Együttműködés Központja;
  • Menedzsment és Beruházási Tanácsadó Központ;
  • Menedzsment Központ;
  • Külföldi Gazdasági Kapcsolatok Laboratóriuma (amely az Ipari-és Tudományos Minisztérium irányítása alá tartozott).

Az NTKVI által kiadott “Vezetéselméleti és gyakorlati kérdések” című nemzetközi folyóiratának információs és kiadói központja és a Főszerkesztő Hivatal továbbra is folytatta munkásságát.

Az NTKVI Tanácsának 2002-ben tartott XXVII. ülésén megállapításra került, hogy az NTKVI fejlesztésének koncepciója egyrészt az Intézet pénzügyi függetlenségének növelését, másrészt a nemzeti tudományos szervezetek és a NTKVI közötti együttműködés erősítését is egyaránt szolgálja. Ebben az időben tárgyalásokat folytattak az Európai Repülésügyi és Védelmi Szövetséggel (angolul: European Aeronautic Defence and Space Company „EADS”, ma: Airbus-Csoport) annak tárgyában, hogy az NTKVI, mint társult tag beléphetne a szervezetbe.

Támogatást élvezett az NTKVI Igazgatóság azon javaslata, mely szerint az Intézet tudományos témaköreit aktualizálni kell, valamint a modern high-tech területek irányába való orientáció rendkívül fontos szerepet tölt be (mint például a szoftver outsourcing). Ebből a célból létrehozták a Szoftvertechnológiai Központot. Ezen területek továbbfejlesztésének céljából az NTKVI Főigazgató-helyettesének nevezték ki Alexander Petrovics Kuleshovot, a műszaki tudományok neves professzorát, a távközlés és outsourcing területek szervezőjét.

2003 márciusában megállapodás született az NTKVI és az Európai Repülésügyi és Védelmi Szövetség (EADS) között, melynek alapján az NTKVI az EADS társult tagjává vált, annak céljából, hogy közös kutatási és fejlesztési munkálatokat végezzenek a repülési-űrhajózási és telekommunikáció komplex rendszereinek elméleti kutatásában és gyakorlati megvalósításában, továbbá az informatika területén.

Ugyanezen évben, az NTKVI Tanácsának XXVIII. ülésén az EADS-el kötött megállapodás jóváhagyásra került. Az NTKVI szervezetében – az NTKVI-hez társult EADS-el és az Orosz Tudományos Akadémiával közösen- létrehozták a Nemzetközi Együttműködési Központot, azzal a céllal, hogy a három szervezet (NTKVI, EADS, Orosz Tudományos Akadémia) közös tevékenységük útján teljesítse az NTKVI EADS-el kötött társulási megállapodásában rögzítetteket.

Az NTKVI Tanácsának XXVIII. ülésén Sztaniszlav Vasziljevics Emelianov NTKVI főigazgatói posztjáról való elbocsátásáról szóló határozat került elfogadásra, annak céljából, hogy az Intézet folyamatos fejlődése biztosítva legyen. Az NTKVI Tanácsában az Oroszországi Föderáció állandó képviseletét ellátó képviselő javaslatára az NTKVI Főigazgatói posztjára – összhangban az NTKVI Alapokmányának 14. cikkével, öt éves ciklusra- a műszaki tudományok professzorát, Alexander Petrovics Kuleshovot választották, egyidejűleg Sztaniszlav Vasziljevics Emelianov professzort pedig kinevezve az Intézet tudományos igazgatójául.

2007 november 30-án került sor az NTKVI Tanácsának XXXII. ülésére. A Tanács úgy határozott, hogy az elkövetkező hároméves időszakra elnökéül választja Jevgenyij Pavlovics Velikhov akadémikust. Ezt megelőzően a Tanács jóváhagyta Alexander Petrovics Kuleshov NTKVI Főigazgató lemondási kérelmét, továbbá döntést hozott arról, hogy Jurij Sztaniszlavovics Emelianovot, a műszaki tudományok kandidátusát nevezik ki az Intézet főigazgatói posztjára, öt éves ciklusra.

2017 márciusában az NTKVI Tanácsa új Főigazgatót kinevezéséről döntött, Alexander Ivanovics Ageev közgazdász professzor személyében. Alexander Ivanovics Ageev professzor 2017. július 3-án elfogadta az Intézet Főigazgatói poszt betöltésére irányuló felkérését.

–>